Hizmet Sözleşmesi

1. TARAFLAR
a. SATICI
Ünvanı : KORNEA ORGANİZASYON REKLAM İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Adres : Menekşe 2 Caddesi No: 35/30 Kızılay, Çankaya – ANKARA
Web-adresi : https://www.haritalarakayitservisi.com
E-posta : bilgi@haritalarakayitservisi.com

b. ALICI
Ünvanı :
Adres :
Vergi Dairesi :
Vergi No :

2. ÜRÜN / HİZMET, ÖZELLİKLERİ VE TESLİMAT
ALICI verdiği bilgiler doğrultusun da işletmesi’nin ve/veya mekanı’nın bilgilerini aşağıda yer alan hizmet alanlarına kayıt edilmesini ve alınan hizmet süresi boyunca SATICI tarafından güncellenmesini kapsamaktadır. Google, Yandex, Apple, Tomtom Navigasyon, Yelp, Here ve Foursquare Haritalar ve Cep Telefonlarında yer alan üçüncü taraf uygulamalar ile ilgili satın alınacak hizmetlerin fiziksel bir teslimatı yoktur.

3. KONUSU
İşbu sözleşme’nin konusu; ALICI’nın SATICI’ ya ait www.haritalarakayitservisi.com web sitesinden elektronik ortamda satın alınan, işbu Sözleşme’de bahsi geçen niteliklere haiz hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda hizmeti satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4. KAPSAM
İşbu sözleşme ile SATICI ve ALICI arasında SATICI’ nın ALICI’ dan belirli bazı işyeri bilgilerini (Adres, telefon, e-posta, internet adresi gibi) www.haritalarakayitservisi.com da bulunan kayıt formu ile online elde edeceği ve SATICI’ nın söz konusu bu içeriği Google, Yandex, Apple, Tomtom Navigasyon, Yelp, Here ve Foursquare Haritalar ve Cep Telefonlarında yer alan üçüncü taraf uygulamalara dahil etmek hususunda hak tanıyacağı hususlarında mutabık kalmıştır.

5. SÖZLEŞME TARİHİ, SÜRESİ VE FESİH
İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme sipariş onayı öncesinde kullanıcıya bildirilerek, onay butonuna tıklamaması durumunda sipariş kesinlikle gerçekleşmez. Müşteri sipariş onayı öncesi Sözleşmeyi okuduğunu ve onayladığını kabul ederse sipariş gerçekleşir. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu (1 Yıl, 3 Yıl, 5 Yıl) kadardır. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklı kalacaktır). Taraflardan biri işbu Sözleşmeyi, maddeleri bakımından ihlal ediyor ve böyle bir ihlali bu bağlamda çekilecek yazılı tebligattan itibaren otuz gün zarfında çözüme kavuşturmuyor olması halinde, tarafların her biri işbu sözleşmeyi feshedebilir.

6. CAYMA HAKKI
ALICI sözleşme tarihinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde (Herhangi bir ödeme yapmaması halinde) cayma hakkını kullanabilir. SATICI cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren veya 7(yedi) günün sonunda kayıt işlemi için gönderilmiş bilgileri iptal ederek (varsa) kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iptal eder. ALICI kayıt işleminin ardından 7(yedi) gün içerisinde ödeme yapması ve SATICI tarafından kayıt işlemi’nin gerçekleştirilmesi ardından herhangi bir cayma talebinde bulunamaz. Kayıtlar iptal edilemez, talep edilen (1/3/5) yıl süresince hizmet devam eder.

7. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME
Madde 2 ‘de belirtilen ALICI tarafından hizmet bedelleri’nin KDV dahil halleri kayıt formunda belirtilen gibidir. ALICI hizmeti ilk defa alıyorsa, kayıt işlemi’nin akabinde. Yenileme işlemlerinde ise fatura kesim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonuna kadar; SATICI’ nın belirttiği banka hesap numaralarına veya Haritalara Kayıt Servisi’ne elden ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ise, Satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve ayrıca başlatılan hizmetin yayımlanmasını durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir. ALICI, Hizmet bedelini zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde ALICI aylık %4,5 oranında faiz ile birlikte söz konusu faturayı ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp fatura edilecektir. SATICI bu durumda hukuki yollara başvurabilecek olup; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilecektir.

8. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Giriş Yap

Parolanızı mı unuttunuz?

Hesap oluştur?